Toeristische Tips

Touristic Tips

touristische Tipps

Er op uit in Lelystad en omgeving

Have fun in Lelystad and surroundings

Unterwegs in Lelystad und umgebung

Ontdek het veelzijdige Lelystad!


Denkt u zich te vervelen in en rondom Lelystad? Niets is minder waar, er zijn volop mogelijkheden om uw verblijf van één nacht met nog een nachtje of meer te verlengen!

Fietsen, zeilen, golfen, shoppen, theater bezoeken en wandelen behoren onder andere tot de mogelijkheden!

Wat te denken van evenementen zoals de Tulpenroute in de polder (april-mei), de Nationale Oldtimerdag in en rondom Bataviahaven, de Lelystadse Hippiemarkt (juli) naast Bataviastad Fashion Outlet en Hiswa te Water (september) in Bataviahaven.Interessante links:

https://www.visitflevoland.nl/

www.lelystadevenementen.nl

www.vvvlelystad.nl

https://zeilschipbounty.nl/

https://stedemaeght.nl/Voor fietsroutes/cycling/radfahren:

https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/lelystad/

https://rentabikelelystad.nl/

Nog meer uitjes

Discover the surprising Lelystad!

Afraid to feel bored in and around Lelystad?

Nothing is less true, there are plenty of possibilities to extend your stay of one night with another night or more!

Cycling, sailing, golf, shopping, visiting theatre and walking are among the possibilities!

What about events such as the Tulpenroute in the polder (April-May), the National Oldtimerdag in and around Bataviahaven, the Lelystadse Hippie Market (July) next to Bataviastad Fashion Outlet and Hiswa te Water (September) in Bataviahaven.


Interesting links:

https://www.visitflevoland.nl

www.lelystadevenementen.nl

www.vvvlelystad.nl

https://zeilschipbounty.nl/

https://stedemaeght.nl/

https://rentabikelelystad.nl/
Other suggestions

Entdecken Sie den vielseitigen Lelystad!

Glauben Sie dass Sie sich langweilen in und um Lelystad?

Nichts könnte der Wahrheit ferner sein. Es gibt viele Möglichkeiten Ihren Aufenthalt von eine Nacht zu verlängern mit noch eine Nacht oder mehr.

Radfahren, segeln, Golf, einkaufen und spazieren gehören zu den Möglichkeiten!

Zum Beispiel, die Tulpenroute im Polder (April/Mai) der Nationale Oldtimertag in und um Bataviahafen, die Lelystad Hippie-Markt (Juli) neben Bataviastad Fashion Outlet und HISWA te water (September) in Bataviahaven.


Interessanten Links:

https://www.visitflevoland.nl

www.lelystadevenementen.nl

www.vvvlelystad.nl

https://zeilschipbounty.nl/

https://stedemaeght.nl/

https://rentabikelelystad.nl/Mehr Ausfl├╝gen

Lelystad Centrum

In het centrum van de stad (vanaf Casa Batavia in 5 minuten per auto bereikbaar) vindt u het Agora Theater met een uitgebreid landelijk aanbod aan voorstellingen op divers gebied, zoals cabaret, musical en dans! Tegenover het Agora Theater ligt het cultureel centrum Kubus en niet ver daar vandaan Poppodium Corneel met optredens van locale en landelijk bekende artiesten. In het Stadshart liggen rondom het plein met de Zuil van Lely, diverse winkels en een aantal restaurants en eethuisjes.

Vanaf het centraal station, gelegen midden in het centrum, bent u tevens binnen 45 minuten in Amsterdam!

Lelystad heeft ook een mooi overdekt zwembad en een modern wellness centrum. 


Markermeer kust :  shoppen / eten / cultuur / (mee-)zeilen

Bataviastad Fashion Outlet, Ergoedpark Batavialand met museum Nieuw Land en de Bataviawerf met het herbouwde en en daar afgemeerde VOC schip "Batavia" liggen op 10 minuten lopen van Casa Batavia. Even verderop wandelt u langs het Markermeer de Bataviahaven binnen! Langs de haven zijn een aantal leuke restaurants gevestigd (zie ook de pagina "uw verblijf") en in de haven ligt in de winterperiode de Abel Tasman afgemeerd, waar van december t/m april pannenkoeken kunnen worden gegeten!  Uit eigen ervaring kunnen wij u alle locaties aanbevelen! 

Steeds meer acitiviteiten vinden plaats in, rondom en vanuit de Bataviahaven, zoals diverse watersportevenementen met komend najaar de Hiswa te Water!

Vanuit de Bataviahaven kunt u ook inschepen op één van de prachtige klassieke zeilschepen zoals de Stedemaeght, de Willem Bartentsz of Abel Tasman voor een unieke zeildagtocht over het IJsselmeer naar Hoorn, Volendam of Urk.   


IJsselmeer/Markermeer en Jachthavens

Komend via de Oostvaardersdijk (vanuit de richting Almere) liggen achtereenvolgens:

- Jachthaven Lelystad Haven

- Bataviahaven Lelystad

- Houtribhaven

- Deko Marina Jachthaven

- Flevo Marina

Alle jachthavens hebben tevens één of meerdere horecavoorzieningen.


Golfen

Het Golf Event Centre met een 18 holes par 72 golfbaan ligt op slechts 3,5 km van Casa Batavia.


Markerwadden

Op ongeveer vier kilometer van de Houtribdijk - tussen Enkhuizen en Lelystad, ligt een nieuwe eilandengroep: De Marker Wadden!

Marker Wadden zorgt ervoor dat de natuur in het gebied weer opleeft. Hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen. Het gebied is inmiddels toegankelijk!

Voor de laatste informatie klik hier 


Natuurgebied de Oostvaardersplassen

Op slechts 10 minuten rijden vanaf Casa Batavia liggen de Oostvaardersplassen, een uniek natuurgebied.

Zo uniek dat hier in 2013 een film opgenomen is:  "de Nieuwe Wildernis".

Houdt u van wandelen en het spotten van zeldzame dieren in het wild, bekijkt u dan de website van de Oostvaardersplassen voor het reserveren van een bijzondere wandeltocht door dit gebied!


Natuurpark Lelystad 

In Natuurpark Lelystad leven bijzondere dieren in een natuurlijke omgeving. Zo kunt u oog in oog komen te staan met een wisent, wild zwijn, edelhert, Przewalskipaard of zelfs een eland. Ook leven in het park ooievaars, otters, bevers, moefflons en Pater Davidsherten. De dieren leven in grote leefgebieden dus het is altijd een uitdaging om de dieren te kunnen spotten. Het prachtig onderhouden park heeft kilometerslange goede fiets- en wandelpaden langs de dieren. Op het park zit een restaurant met fantastisch uitzicht over de centrale plas en er is een bezoekerscentrum waar u een plattegrond kunt kopen, een fiets kunt huren of informatie kunt inwinnen. Groepen kunnen onder leiding van een gids het park verkennen met de boot of de excursiewagen. 


Strand/Recreatie

Houtribhoek/Marina Haven Strand  (op 3 km  van Casa Batavia)

Recreatieplas "t Bovenwater  (op 5,5 km  van Casa Batavia) met surfschool Paradiso


Luchtvaart Themapark Aviodrome

Met o.a.  meer dan 100 vliegtuigen, een heus 4D filmtheater en gratis rondleidingen is Luchtvaart-Themapark Aviodrome het grootste Nederlandse museum voor lucht- en ruimtevaart. Zowel bij mooi weer als bij minder goed weer is het op het 6000m2 grote terrein goed vertoeven.

Het park ligt op ca. 12 km van Casa Batavia.


Lelystad Airport (te verwachten 2021 ?)


OMGEVING VAN LELYSTAD


- Pittoreske  Zuiderzee stadjes zoals Enkhuizen en Hoorn (mooie rit over de Markermeerdijk van ca. 30/45 minuten)

- Zuiderzeemuseum Enkhuizen (29,9 km van Casa Batavia)

- Familiepark Sprookjeswonderland Enkhuizen

- Karakteristiek vissersdorp Urk (32,5 km vanaf Casa Batavia)

- Uniek vestingstadje Elburg (36,8 km) en culinaire hanzestad Harderwijk ((29,8 km), beide plaatsen hebben een gezellige sfeervolle binnenstad met boetiekjes en restaurantjes

- Nautische hanzestad Kampen (36,7 km van Casa Batavia)

- Familiepark Dolfinarium Harderwijk (27,2 km vanaf Casa Batavia), 

- Attractiepark Walibi Holland, Biddinghuizen (ca. 33 km vanaf Casa  Batavia)

- "Hans en Grietje" Pannenkoekhuis,  Zeewolde(ca 22 km vanaf Casa Batavia)

- Orchideeënhoeve (Tropsiche tuinen/vlindertuin, overdekt) in Luttelgeest


Lelystad Center

In the center of the city (accessible from Casa Batavia in 5 minutes by car) you will find the Agora Theater with an extensive national range of performances in various fields, such as cabaret, musical and dance! Opposite the Agora Theater is the cultural center Kubus and not far from Poppodium Corneel with performances by local and nationally known artists. The Stadshart is situated around the square with the Zuil van Lely, various shops and a number of restaurants and eateries.

From the central station, located in the middle of the city center, you are also in Amsterdam within 45 minutes!

Lelystad also has a beautiful indoor swimming pool and a modern wellness center.


Markermeer coast: shopping / eating / culture / (co-) sailing

Bataviastad Fashion Outlet, Batavialand Reefer Park with museum Nieuw Land and the Bataviawerf with the rebuilt and moored VOC ship "Batavia" are a 10-minute walk from Casa Batavia. A little further you walk past the Markermeer into the Bataviahaven! Along the harbor a number of nice restaurants are located (see also the page "your stay") and in the harbor the Abel Tasman is moored in the winter, where from December to April pancakes can be eaten! We can recommend all locations from our own experience!

More and more acitivities take place in, around and from the Bataviahaven, such as various water sports events with the Hiswa te Water!

From the Bataviahaven you can also embark on one of the beautiful classic sailing ships such as the Stedemaeght, Willem Bartentsz or Abel Tasman for a unique sailing day trip across the IJsselmeer to Hoorn, Volendam or Urk.


IJsselmeer / Markermeer and marinas

Coming via the Oostvaardersdijk (from the direction Almere) are successively:

- Marina Lelystad Haven

- Bataviahaven Lelystad

- Houtribhaven

- Deko Marina Marina

- Flevo Marina

All Marinas also have one or more catering facilities.


Golf

The Golf Event Center with an 18 hole par 72 golf course is only 3.5 km from Casa Batavia.


Marker Wadden

About four kilometers from the Houtribdijk - between Enkhuizen and Lelystad, you will find a new archipelago: De Marker Wadden!

Marker Wadden ensures that nature in the area revives again. This creates a natural paradise for birds, fish and people. 

For the latest information click here


Nature reserve the Oostvaardersplassen

Just a 10-minute drive from Casa Batavia are the Oostvaardersplassen, a unique nature reserve.

So unique that a film was shot here in 2013: "the New Wilderness".

If you enjoy hiking and spotting rare animals in the wild, check out the Oostvaardersplassen website for reservations.

from a special walking tour through this area!


Nature Park Lelystad

In Natuurpark Lelystad special animals live in a natural environment. So you can come face to face with a wisent, wild boar, red deer, Przewalskipaard or even a moose. Also in the park are storks, otters, beavers, mouflons and Pater Davids deer. The animals live in large habitats so it is always a challenge to spot the animals. The beautifully maintained park has miles of good cycling and hiking trails along the animals. The park has a restaurant with fantastic views over the central lake and there is a visitor center where you can buy a map, rent a bike or get information. Groups can explore the park with the boat or the excursion car, guided by a guide.


Beach / Recreation

- Houtribhoek / Marina Haven Strand (3 km from Casa Batavia)

- Recreatieplas "t Bovenwater (at 5.5 km from Casa Batavia)


Aviation theme park Aviodrome

With more than 100 airplanes, a real 4D movie theater and free guided tours, Aviodrome Aviation Theme Park is the largest Dutch museum for aerospace. Both in good weather and in bad weather it is good to stay on the 6000m2 large terrain.

The park is about 12 km from Casa Batavia.


Lelystad Airport (expected 2020)


ENVIRONMENT OF LELYSTAD

- picturesque Zuiderzee towns such as Enkhuizen and Hoorn     (beautiful  ride over the Markermeer dike of approx. 30/45 minutes)

- Dolfinarium Harderwijk (27.2 km from Casa Batavia)

- Theme park Walibi Holland, Biddinghuizen (about 33 km from Casa Batavia)

- "Hansel and Gretel" Pannenkoekhuis, Biddinghuizen (about 22 km from Casa Batavia) 


Lelystad Zentrum

Im Zentrum der Stadt (ab Casa Batavia in 5 Minuten mit dem Auto zu erreichen) finden Sie das Agora Theater, mit ein umfangreiches Niederländisches Angebot an Vorstellungen, wie Kabarett, Musik und Tanz.

Gegenüber das Agora Theater finden Sie ein Kulturelles Zentrum Kubus und nicht weit davon Poppodium Corneel .

Im Stadtzentrum gibt es verschieden Geschäfte und Restaurants.

Vom Bahnhof in der Mitte vom Zentrum sind Sie innerhalb 45 Minuten in Amsterdam!

Lelystad hat auch ein Indoor-Swimmingpool und ein Wellness Centre.


Markermeer Küste: einkaufen / essen / Kultur /  (mit) Segeln

Batavia Fashion Outlet, die Bataviawerft mit dem wieder aufgebautem VOC Schiff “Batavia” sind auf 10 Minuten spazieren von Casa Batavia. Etwas weiter spazieren Sie an dass Markermeer in den Batavia Hafen.

Hier gibt es freundliche Restaurants, im Hafen liegt das Schiff Abel Tasman wo Sie von Dezember bis April Pfannkuchen essen können.

Es gibt immer mehr Aktivitäten in und um Batavia-Hafen, so wie Wassersport-Veranstaltungen und im Herbst 2018 die HISWA.

Vom Bataviahafen aus können Sie auch zu einem der schönsten klassischen Segelschiffe wie Stedemaeght, Willem Bartentsz oder Abel Tasman aufbrechen, um einen einzigartigen Segeltag über das IJsselmeer nach Hoorn, Volendam oder Urk zu unternehmen.


IJsselmeer/Markermeer und Yachthäfen

Aus der Richtung Almere gibt es folgende Yachthäfen:

-Yachthafen Lelystad Haven

- Bataviahafen Lelystad.

- Houtribhafen

- Deko Marina Jachthafen

- Flevo Marina

Alle Marinas haben auch eine oder mehrere Catering-Einrichtungen.


Golf

Das Golf Event Centre mit 18 holes holes, par 72 Golfplatz ist nur 3,5 km von Casa Batavia.


Markerwadden

4 km vom Houtribdijk – zwischen Enkhuizen und Lelystad liegt eine neue Inselgruppe: Die Markerwadden!

Marker Wadden sorgt das die Natur wieder belebt. Hier ebtsteht ein Naturparadies für Vógel, Fische und Menschen. 

Für Informationen: www.natuurmonumenten.nl/project/marker-wadden


Naturgebiet Oostvaarderplassen

Auf 10 Minuten fahren von Casa Batavia liegen die Oostvaarderplassen ein einzigartiges Naturgebiet.

So einzigartig das man in 2013 einen Film über dieses Gebiet gemacht hat: ”die neue Wildnis“.

Lieben Sie spazieren, und dass anschauen von Tiere in Wildnis, können Sie eine Reservierung machen für einen Rundgang durch dieses Gebiet.


Naturpark Lelystad

Im Naturpark Lelystad leben ungewöhnliche Tiere in eine natürliche Umgebung, Wisent, Wildschweine, Hirsche, Przewalski Pferd oder Elch. Auch Leben in den Park Störche, Fischotter, Biber, Mufflons und Pater David-Hirsche.

Im Park gibt sehr gute Radfahrmöglichkeiten und Spaziermöglichkeiten.

Im Park gibt es ein Restaurant mit einem fantastischen Blick auf den zentralen See und es gibt ein Besucherzentrum, wo Sie eine Karte kaufen, ein Fahrrad mieten oder Informationen erhalten können.

Gruppen können den Park mit dem Boot oder dem Ausflugsfahrzeug unter Begleitung eines Supervisor erkunden.


Strand und Erholung

-Houtribhoek/Marina Haven Strand (auf 3 km von Casa Batavia)

-Freizeitsee ’t Bovenwater (auf 5,5km von Casa Batavia)


Luftfahrt-Erlebnispark Aviodrome

Mit mehr als 100 Flugzeugen, einem echten 4D-Kino und kostenlosen Führungen ist der Aviodrome Aviation Theme Park das größte Niederländische Luftfahrtmuseum. Bei gutem Wetter und schlechtem Wetter ist es gut, auf dem 6000m2 großen Gelände zu bleiben.


Lelystad Airport (2020)


UMGEBUNG LELYSTAD


malerische Zuiderzee-Städte wie Enkhuizen und Hoorn (schöne Fahrt über den Markermeer-Deich von ca. 30/45 Minuten)

- Dolfinarium Harderwijk (27.2 km von Casa Batavia)

- Themenpark Walibi Holland, Biddinghuizen (ca. 33 km von Casa Batavia entfernt) 

- "Hänsel und Gretel" Pfannkuchenhaus, Biddinghuizen (ca. 22 km von Casa Batavia)